Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów
 
TESTY PSYCHICZNE


Oddział w Warszawie organizuje kilka razy w roku
testy psychiczne dla psów.

W bieżącym roku testy odbędą się w następujących terminach:
08.06.2019 - sędzia: Waldemar Federak, pozorant: Tomasz Chodzeń -
Uwaga ! Zmiana miejsca testów:  05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Juliusza Słowackiego 8, róg Narutowicza.
15.09.2019 - sędzia: w przygotowaniu, pozorant: Tomasz Chodzeń
17.11.2019 - sędzia: Waldemar Federak, pozorant: Marcin Luciak


Godziny:
09.03, 08.06, 17.11
- 10.00 - Owczarki niemieckie
15.09
- 14.00

Miejsce:
Stara Miłosna, 1. Pułku Praskiego 89, przy Hotelu Villa Park Wesoła

Uwaga !  Obowiązkowo prosimy zabrać ze sobą: rodowód psa, dowód wpłaty oraz legitymację członkowską, a także wypełnione druki przystąpienia do testów.
Właściciele z psami zarejestrowanymi w innych oddziałach - muszą dodatkowo posiadać zgodę Oddziału macierzystego na przystąpienie do testów.
Tatuaże psów muszą być widoczne.

Opłaty: owczarki niemieckie 100 zł, pozostałe rasy 80 zł.

WAŻNE:  Płatności prosimy dokonywać dwa tygodnie przed terminem testów na konto oddziału ZKwP:  74 1050 1025 1000 0023 0027 0143 lub w kasie oddziału.

 

KURSY i SZKOLENIA


Kursy szkolenia psów rasowych i nierasowych:
    - PRZEDSZKOLE od 4 m-cy
    - PIES TOWARZYSZĄCY – PT 1, 2, 3
    - PIES TOWARZYSZĄCO-TROPIĄCY 1, 2
    - PIES UŻYTKOWY IGP V, 1, 2, 3 (dawne IPO)
    - BH
prowadzone są przez Zakłady Szkolenia, posiadające rekomendację Związku Kynologicznego w Polsce Oddział w Warszawie:
 
BARITUS www.baritus.pl
tel. 602-661-355 - Kamil Kędziorek
(plac treningowy BEMOWO, przy ul. Anieli Krzywoń oraz URSUS, ul. Starodęby przy CH Skorosze)
 
PSIA SZKOŁA www.szkoleniepsow.pl
tel. 605 942 180, 609 421 980 - Jadwiga Chodzeń 
(plac treningowy MYSIADŁO, ul. Puławska, obok numeru 568, wjazd jak na Centrum Rekreacji i Sportu)

PSIA SZKOŁA BEMOWO  www.szkoleniepsow.waw.pl
tel. 605 066 343 - Małgorzata Daniłowicz 
(plac treningowy BEMOWO, ul. Waldorffa 8)

Egzaminy z psem można zdać w wyżej wymienionych zakładach. Właściciel i przewodnik psa, musi być członkiem Związku Kynologicznego w Polsce, mieć opłaconą składkę członkowską za rok bieżący (wpisowe - 50 zł, składka za rok 2019 - 70 zł). Pies musi posiadać książeczkę wyszkolenia, którą należy nabyć w kasie ZKwP (koszt książeczki 15 zł).

Opłaty za egzaminy obowiązujące w 2019 roku:

   PT - egzamin jednoczęściowy - 80 zł
   PTT1, PTT2 - 2 części - 130 zł
   IPO V, IPO 1, IPO 2, IPO 3 - 3 części -  200 zł
   BH - 2 części - 130 zł
   StPr, FPr, UPr, Spr - 1 część - 80 zł
   APr - 2 części - 130 zł
   FH - 1 część, ale wymagająca wydłużonego czasu i wykwalifikowanego deptacza śladów - 130 zł

TERMINY EGZAMINÓW W 2019 ROKU

PSIA SZKOŁA – Jadwiga Chodzeń
17.03.2019 - sędzia: Małgorzata Goleman
16.06.2019 - sędzia: Beata Ryl
22.09.2019 - w przygotowaniu
21.12.2019 - sędzia: Waldemar Federak

PSIA SZKOŁA – Małgorzata Daniłowicz
10.03.2019 - sędzia: Henryk Salamon
02.06.2019 - sędzia: Beata Ryl
29.09.2019 - sędzia: Jan Lenard
15.12.2019 - sędzia: Małgorzata Goleman

BARITUS – Kamil Kędziorek
16.06.2019 - sędzia: Małgorzata Kędziorek
24.11.2019 - sędzia: Małgorzata Kędziorek

Dyżury Sekcji Szkolenia odbywają się w lokalu oddziału w poniedziałki w godzinach 16.00 – 17.30