Zarząd Oddziału
 
ZARZĄD ODDZIAŁU

Władze oddziału zostały wybrane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbyło się w dniu 22 lutego 2020 roku.

   
Przewodniczący Zarządu Marcin Luciak
V-ce Przewodnicząca d/s Organizacyjnych Beata Kucharczyk
V-ce Przewodniczący d/s Hodowlanych Andrzej Stępiński
Skarbnik Ewa Stolarska
Sekretarz Małgorzata Kędziorek
Członkowie Zarządu Anna Bogucka
Waldemar Federak
Katarzyna Fiszdon

Anna Jaśkiewicz

Aleksandra Pauzewicz
Aleksandra Sękowska-Miros
 
Zastępcy Członków Elżbieta Augustyniak
Kamil Kędziorek
Jadwiga Konkiel
   

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI


Przewodnicząca Anna Żero
I Zastępca
II Zastępca
Sekretarz
 
Joanna Borkowska
Małgorzata Supronowicz
Kamil Szczęsny
 
Członkowie Katarzyna Czarkowska
Małgorzata Daniłowicz
Małgorzata Downarowicz
Benita Malicka
Katarzyna Sosnowska
Konrad Szewczyk
Halina Ziembicka
 
Zastępcy Członków Andrzej Zembowicz
Hubert Grabowski
Sławomir Kamiński
   
Rzecznik Dyscyplinarny Cezary Szczepaniak
 
Zastępca Rzecznika Piotr Bachurzewski
   
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Joanna Groszek-Szymańska
Zastępca Marek Kowalewski
Sekretarz Anna Skowrońska-Kocięcka
Członkowie Halina Kuczyńska
Sławomir Kwiecień
Anna Pyziak
Krzysztof Ziółkowski
 
Zastępcy Członków Grażyna Erbetowska
Małgorzata Skwara
Joanna Zielińska
   
ODDZIAŁOWA KOMISJA HODOWLANA
Przewodniczący Andrzej Stępiński
Sekretarz Kamil Szczęsny
Członkowie Prezydium Joanna Adamowska
Tomasz Borkowski
Elżbieta Chwalibóg
Waldemar Federak
Katarzyna Fiszdon
Anna Jaśkiewicz
Małgorzata Kędziorek
Marcin Luciak
Aleksandra Sękowska-Miros
Ewa Stolarska
Anna Strawa-Harasymowicz
Małgorzata Supronowicz
Joanna Szczepańska-Korpetta
Krystyna Szulc
   
Rzecznik Prasowy Aleksandra Pauzewicz - tel. 503 078 978
pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 17.00-18.30
   
   

Aktualizacja:  03-06-2022