Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Kynologicznego w Polsce uprzejmie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Oddziału odbędzie się 22 lutego 2020 r. w Hotelu Gromada Centrum, Pl. Powstańców Warszawy 2 (sala MALWA, poziom 0, przy recepcji) o godz. 10:00.

więcej (PDF) >

* * *

RANKING WYSTAWOWY 2019

Z przyjemnością informujemy, że 1 stycznia 2019 r. ruszył Ranking wystawowy psów i suk zarejestrowanych w naszym Oddziale.
Uczestnictwo jest dobrowolne, wystarczy przesłać na adres mailowy pani Aleksandry Pauzewicz (a-pauzewicz@tlen.pl), pocztą listem poleconym (ZKwP, O/Warszawa, ul. Lubelska 5/7, 03-802 Warszawa) lub dostarczyć osobiście do O/Warszawa wypełniony formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Rankingowego) oraz kopie kart ocen (zdjęcie, skan) z wystaw, w których braliście udział w 2019 r., organizowanych przez ZKwP. Termin nadsyłania kart ocen upływa 31 stycznia 2020 r., a wyniki będą opublikowane do końca lutego 2020 r. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem Rankingu 2019 więcej (PDF) >.
Każde zgłoszenie powinno zostać potwierdzone mailem zwrotnym przez Organizatorów (prosimy o kontakt, jeśli nie otrzymacie Państwo potwierdzenia).

Regulamin Rankingu 2020 więcej (PDF) >

* * *

Zarząd Zarząd Oddziału przypomina o uregulowaniu składki członkowskiej za 2020 r. w kwocie 70 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy jest podstawą do korzystania przez członka Związku ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestnictwa w imprezach Związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny (par. 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu ZKwP).
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:
ING Bank Śląski 14 1050 1025 1000 0023 6898 8545
- konto TYLKO do wpłat składek członkowskich.


* * *

Komunikaty Zarządu Oddziału:
- od 01.01.2016 r. obowiązkowe badania DNA rodziców oraz szczeniąt z przypadkowych kryć, miotów uznanych warunkowo.

- od 01.01.2016 r. zmiana Kierowników Sekcji Ras, dyżurów sekcji
   więcej >

- Zarząd Oddziału przypomina o przestrzeganiu Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Właściciel reproduktora ma obowiązek bezpośrednio po kryciu potwierdzić ten fakt na Karcie Krycia, a jej odcinek złożyć w swoim macierzystym Oddziale w ciągu 14 dni (Regulamin Hodowli Psów Rasowych pkt. VII § 17 ppkt 2e). Przy kryciu powinien posiadać rodowód psa z wbitymi aktualnymi uprawnieniami hodowlanymi.
Właściciel suki na krycie powinien udać się z oryginałem rodowodu z wbitymi uprawnieniami oraz po kryciu powinien uzyskać od właściciela reproduktora potwierdzenie krycia na Karcie Krycia (Regulamin Hodowli Psów Rasowych pkt. VI § 16 ppkt 2e).
O urodzeniu się szczeniąt powinien zawiadomić Oddział (Kierownika Sekcji) do dwóch tygodni od dnia urodzenia szczeniąt.

- Prosimy o uaktualnianie stanu posiadanych psów w hodowli.

* * *

Komunikat dotyczący kontroli hodowli oraz przeglądów miotów.

Zarząd Oddziału wprowadza z dniem 1 kwietnia 2015 r. wewnętrzny druk -"Karta wizytacji hodowli psów", który ma być wypełniany przy każdym przeglądzie miotu (nie trzeba jej wypełniać, jeśli jednocześnie jest przeprowadzana kontrola hodowli) i złożony w biurze Oddziału.
Ma on na celu zorientowanie się w warunkach, jakie panują w hodowli, szczególnie w hodowlach posiadających większą ilość psów.
Jednocześnie przypominamy - przeglądy miotów mają być przeprowadzane tylko w hodowlach, tzn. miejscu urodzenia i odchowania szczeniąt.

* * *

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Kwalifikacja do hodowli psów/suk z ciętymi uszami/ogonami - WIĘCEJ >  

* * *

STARSZE KOMUNIKATY >


 

Dog Shows in Warszawa