Szanowni Państwo!
Zapraszamy serdecznie na
wykład online Pani Katarzyny Adamus- Fiszer, który odbędzie się 29 września o godzinie 19.00.
Temat wykładu: Cechy charakteru psa zgodne z rasą i ich dziedziczenie.
Przed wykładem zostanie do Państwa rozesłana ankieta dotycząca Waszych psów. W oparciu o jej wyniki będziemy analizować charakter psów poszczególnych ras.
Zgłoszenia i opłaty przyjmowane będą do 27 września pod adresem: wykladywarszawa@zkwp.pl z zaznaczeniem w temacie: wykład Katarzyna Adamus- Fiszer
Warunkiem uczestnictwa dla członków oddziału jest opłacona składka członkowska za 2022 rok, zaś dla członków innych oddziałów ZKwP - wniesienie opłaty w wysokości 50 PLN. Ilość miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo mają członkowie oddziału w Warszawie.


PRZEGLĄD HODOWLANY, TESTY

Drodzy Państwo!

8 października 2022 (sobota) organizujemy przegląd hodowlany oraz testy psychiczne.

Obsada sędziowska: Waldemar Federak, Viva Maria Soleckyj-Szpunar

Miejsce: Klub Wiejski WILCZENIEC, Kościelna Droga 10, 05-092 Łomianki
Po zamknięciu zgłoszeń biuro Oddziału skontaktuje się bezpośrednio ze wszystkimi właścicielami psów, zgłoszonych na przegląd/testy, z informacją o godzinie. Prosimy o przybycie z niewielkim wyprzedzeniem.

Ostateczny termin zgłoszeń: 03.10.2022 (poniedziałek)

Prosimy o wypełnienie i przesłanie FORMULARZA (plik PDF) drogą mailową na adres: warszawa@zkwp.pl - w temacie: przegląd hodowlany.

Plik zgłoszenia PDF jest dostępny TUTAJ >, jest edytowalny, po jego pobraniu i zapisaniu na dysk komputera, można go wypełnić w wyznaczonych polach, zapisać, a następnie wysłać jako załącznik.
Zgłoszenie na testy: zgłoszenie drogą mailową (dane właściciela, dane psa). Koszt przeglądu hodowlanego: 580 zł (rasy polskie: 290 zł).
Testy psychiczne: 80 zł
Testy psychiczne + przegląd owczarków niemieckich: 100 zł.

Przypominamy, że właściciel na przegląd musi wziąć ze sobą (oprócz psa) oryginał rodowodu, książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem na wściekliznę, potwierdzenie dokonania przelewu za przegląd/testy oraz ewentualne zaświadczenia/certyfikaty w rasach, w których są one niezbędnym elementem do zakwalifikowania do hodowli.

W związku z epidemią i przepisami regulującymi zachowania w przestrzeni publicznej, bardzo prosimy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego dystansu oraz o posiadaniu maseczki.KURS ASYSTENCKI

organizowany przez Związek Kynologiczny w Polsce oddział Warszawa
Serdecznie zapraszamy członków Związku Kynologicznego w Polsce na rozpoczynający się 18 października 2022 roku Kurs Asystencki.
Planowany termin zakończenia kursu to 14 lutego 2023 (termin zakończenia kursu może ulec zmianie).
Będziemy spotykać się co tydzień we wtorki o godzinie 18:00
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa (Sala konferencyjna S304, II piętro, skrzydło S).
Koszt udziału w kursie dla członków naszego oddziału wynosi 250 zł, dla pozostałych członków ZKwP 500 zł.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres warszawa@zkwp.pl z informacją, którą specjalnością jesteście Państwo zainteresowani.
Szczegółowy harmonogram zajęć podamy w późniejszym terminie.
Osoby, które spełnią wymogi Regulaminu Sędziów i Asystentów Kynologicznych, będą mogły przystąpić do egzaminu asystenckiego.

Zapraszamy!

RANKING WYSTAWOWY

Drodzy Członkowie Warszawskiego Oddziału ZKwP.

Z przyjemnością informujemy, że 7 marca 2022 r. ruszył kolejny Ranking wystawowy psów i suk zarejestrowanych w naszym Oddziale.

Uczestnictwo jest dobrowolne.
Procedura zgłoszeniowa została uproszczona, a mianowicie:
1/ wysłać wypełniony druk zgłoszenia (Zał. Nr 1 do Regulaminu) na adres mailowy , odpowiedni do kategorii zgłoszeniowej,
2/ wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do O/Warszawa.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem Rankingu (w załączniku).
Zapraszamy do udziału w naszym Rankingu.

REGULAMIN RANKINGU >

* * *


Uprzejmie informujemy, że książka „100 lat kynologii w wolnej Polsce” jest już dostępna w biurze oddziału w cenie 100 zł.

* * ** * *

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniu 25 lipca 2020 r. podjął uchwałę wprowadzającą obowiązek znakowania mikroczipem elektronicznym wszystkich szczeniąt urodzonych w hodowlach ZKwP, zachowując oznakowanie tatuażem jako dodatkową opcję; w rodowodach wpisywany będzie numer identyfikacyjny mikroczipa. Odpowiednia zmiana w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych weszła w życie od dnia 01.01.2021 r.

* * *

ZGŁOSZENIE NA PRZEGLĄD HODOWLANY

Zgłaszając psa/sukę na przegląd hodowlany prosimy o wypełnienie i przesłanie FORMULARZA (plik PDF) > drogą mailową na adres: warszawa@zkwp.pl - w temacie: przegląd hodowlany.

Plik PDF jest edytowalny, po jego pobraniu i zapisaniu na dysk komputera, można go wypełnić w wyznaczonych polach, zapisać, a następnie wysłać jako załącznik.

* * *

Drodzy Członkowie oddziału warszawskiego!

Z uwagi na czas pandemii w Polsce, co w znacznym stopniu ograniczyło możliwość organizacji i brania udziału w wystawach, Komisja ds. Rankingu wystawowego oddziału warszawskiego uprzejmie informuje, że nie będzie organizowała rankingu w naszym oddziale za rok 2020.

Jednocześnie członkowie Komisji Rankingowej życzą Państwu Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i wielu sukcesów w nadchodzącym 2021 roku.

* * *

RANKING WYSTAWOWY 2019 - WYNIKI (PDF) >

* * *

CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl 

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej– odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).


* * *

Zarząd Zarząd Oddziału informuje, że składka członkowska na rok 2022 wynosi 70 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy jest podstawą do korzystania przez członka Związku ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestnictwa w imprezach Związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny (par. 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu ZKwP).
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:
ING Bank Śląski 14 1050 1025 1000 0023 6898 8545
- konto TYLKO do wpłat składek członkowskich.


* * *

Komunikaty Zarządu Oddziału:

- W dniu 18.07.2022 r. Zarząd Oddziału podjął uchwałę, że do podań o powtórne krycie w roku lub ustaniu wieku hodowlanego – hodowca zobowiązany jest dostarczyć opinię lekarza weterynarii na temat kondycji suki.

- od 01.01.2016 r. obowiązkowe badania DNA rodziców oraz szczeniąt z przypadkowych kryć, miotów uznanych warunkowo.

- od 01.01.2016 r. zmiana Kierowników Sekcji Ras, dyżurów sekcji
   więcej >

- Zarząd Oddziału przypomina o przestrzeganiu Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Właściciel reproduktora ma obowiązek bezpośrednio po kryciu potwierdzić ten fakt na Karcie Krycia, a jej odcinek złożyć w swoim macierzystym Oddziale w ciągu 14 dni (Regulamin Hodowli Psów Rasowych pkt. VII § 17 ppkt 2e). Przy kryciu powinien posiadać rodowód psa z wbitymi aktualnymi uprawnieniami hodowlanymi.
Właściciel suki na krycie powinien udać się z oryginałem rodowodu z wbitymi uprawnieniami oraz po kryciu powinien uzyskać od właściciela reproduktora potwierdzenie krycia na Karcie Krycia (Regulamin Hodowli Psów Rasowych pkt. VI § 16 ppkt 2e).
O urodzeniu się szczeniąt powinien zawiadomić Oddział (Kierownika Sekcji) do dwóch tygodni od dnia urodzenia szczeniąt.

- Prosimy o uaktualnianie stanu posiadanych psów w hodowli.

* * *

Komunikat dotyczący kontroli hodowli oraz przeglądów miotów.

Zarząd Oddziału wprowadza z dniem 1 kwietnia 2015 r. wewnętrzny druk -"Karta wizytacji hodowli psów", który ma być wypełniany przy każdym przeglądzie miotu (nie trzeba jej wypełniać, jeśli jednocześnie jest przeprowadzana kontrola hodowli) i złożony w biurze Oddziału.
Ma on na celu zorientowanie się w warunkach, jakie panują w hodowli, szczególnie w hodowlach posiadających większą ilość psów.
Jednocześnie przypominamy - przeglądy miotów mają być przeprowadzane tylko w hodowlach, tzn. miejscu urodzenia i odchowania szczeniąt.

* * *

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Kwalifikacja do hodowli psów/suk z ciętymi uszami/ogonami - WIĘCEJ >  

* * *

STARSZE KOMUNIKATY >

 


 

tel. 22-618-25-66

tel/fax 22-618-25-70

e-mail: warszawa@zkwp.pl

e-mail: hod.warszawa@zkwp.pl
 


Od 4 kwietnia 2022 r. Biuro Oddziału jest otwarte dla interesantów od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00 - 18.30.
Przerwa w kasie w godz. 14.30-15.00

W piątek biuro pracuje  w trybie zdalnym w godz. 10.00 - 16.00
 


Konta bankowe oddziału

Konto ogólne:
74 1050 1025 1000 0023 0027 0143

Konto wyłącznie do wpłat składek członkowskich:
14 1050 1025 1000 0023 6898 8545


Dog Shows in Warszawa