Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją pandemiczną podjęliśmy decyzję o ponownym zamknięciu biura da interesantów.

Biuro oddziału będzie nadal pracowało od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 -16:00.
Wszystkie sprawy będą załatwiane zdalnie, tzn. telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie.

Dokumenty możecie Państwo przesyłać pocztą, wprowadzamy także możliwość przeprowadzenia całej procedury związanej z dokumentacją hodowlaną - mailowo.
Utworzony został dodatkowy adres mailowy:
hod.warszawa@zkwp.pl

Dokumentacja hodowlana, po wcześniejszej opłacie przelewem, będzie wysyłana w formie skanów i tą drogą hodowcy będą też mogli odsyłać wypełnione dokumenty. Prosimy o ustalanie szczegółów z pracownikami biura.

Przy kwalifikacji do hodowli prosimy o przesłanie skanu rodowodu, skanów kart ocen i ewentualnych dodatkowych wymogów, a otrzymają Państwo pismo na papierze firmowym, informujące o zakwalifikowaniu do hodowli. Wpisy w rodowodach będą uzupełniane w późniejszym terminie.

W sprawie przeglądów miotu prosimy kontaktować się z kierownikami sekcji, którzy otrzymali instrukcję i nasze upoważnienie do dostosowania formy przeglądu miotu do określonej sytuacji.

Przepraszamy za utrudnienia, ale podjęte działania wydają się nam niezbędne w obecnej sytuacji.

Zarząd Oddziału

* * *

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład online, który odbędzie się 29 października 2020 o godzinie 19.00 Tym razem gościem naszym będzie lekarz weterynarii Kamil Kędziorek, który przybliży temat „Pierwsza pomoc przedweterynaryjna”.

Warunkiem uczestnictwa dla członków oddziału jest opłacona składka członkowska za 2020, zaś dla członków innych oddziałów ZKwP wniesienie opłaty w wysokości 50 PLN.
Ilość miejsc ograniczona, pierwszeństwo mają członkowie oddziału w Warszawie.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 28 października 2020 roku w formie pisemnej na adres: wykladywarszawa@zkwp.pl, z zaznaczeniem w temacie: wykład Małgorzaty Supronowicz

* * *

Szanowni Państwo,

W dniu 14 listopada 2020 (sobota) organizujemy kolejny przegląd hodowlany oraz testy psychiczne.

miejsce: Hipodrom w Starej Miłosnej, wjazd od ulicy 1. Praskiego Pułku, przy hotelu Villa Park Wesoła.
Namioty będą usytuowane z lewej strony drogi wjazdowej, nieco w głębi.

Po zamknięciu zgłoszeń biuro Oddziału skontaktuje się bezpośrednio ze wszystkimi właścicielami psów, zgłoszonych na przegląd/testy, z informacją o godzinie. Prosimy o przybycie z niewielkim wyprzedzeniem.

Ostateczny termin zgłoszeń: 9.11.2020 (poniedziałek)

Prosimy o wypełnienie i przesłanie FORMULARZA (plik PDF) > drogą mailową na adres: warszawa@zkwp.pl - w temacie: przegląd hodowlany.
Plik PDF jest edytowalny, po jego pobraniu i zapisaniu na dysk komputera, można go wypełnić w wyznaczonych polach, zapisać, a następnie wysłać jako załącznik.

Zgłoszenie na testy: zgłoszenie drogą mailową (dane właściciela, dane psa).

Koszt przeglądu hodowlanego: 580 zł (rasy polskie: 290 zł).
Testy psychiczne: 80 zł
Testy psychiczne + przegląd owczarków niemieckich: 100 zł.

Przypominamy, że właściciel na przegląd musi wziąć ze sobą (oprócz psa) oryginał rodowodu, książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem na wściekliznę, potwierdzenie dokonania przelewu za przegląd/testy oraz ewentualne zaświadczenia/certyfikaty w rasach, w których są one niezbędnym elementem do zakwalifikowania do hodowli.

W związku z epidemią i przepisami regulującymi zachowania w przestrzeni publicznej, bardzo prosimy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego dystansu oraz o posiadaniu maseczki i rękawiczek.

* * *

ZGŁOSZENIE NA PRZEGLĄD HODOWLANY

Zgłaszając psa/sukę na przegląd hodowlany prosimy o wypełnienie i przesłanie FORMULARZA (plik PDF) > drogą mailową na adres: warszawa@zkwp.pl - w temacie: przegląd hodowlany.

Plik PDF jest edytowalny, po jego pobraniu i zapisaniu na dysk komputera, można go wypełnić w wyznaczonych polach, zapisać, a następnie wysłać jako załącznik.

* * *

RANKING WYSTAWOWY 2019 - WYNIKI (PDF) >

* * *

Regulamin Rankingu 2020 więcej (PDF) >

* * *

Zarząd Zarząd Oddziału przypomina o uregulowaniu składki członkowskiej za 2020 r. w kwocie 70 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy jest podstawą do korzystania przez członka Związku ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestnictwa w imprezach Związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny (par. 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu ZKwP).
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:
ING Bank Śląski 14 1050 1025 1000 0023 6898 8545
- konto TYLKO do wpłat składek członkowskich.


* * *

Komunikaty Zarządu Oddziału:
- od 01.01.2016 r. obowiązkowe badania DNA rodziców oraz szczeniąt z przypadkowych kryć, miotów uznanych warunkowo.

- od 01.01.2016 r. zmiana Kierowników Sekcji Ras, dyżurów sekcji
   więcej >

- Zarząd Oddziału przypomina o przestrzeganiu Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Właściciel reproduktora ma obowiązek bezpośrednio po kryciu potwierdzić ten fakt na Karcie Krycia, a jej odcinek złożyć w swoim macierzystym Oddziale w ciągu 14 dni (Regulamin Hodowli Psów Rasowych pkt. VII § 17 ppkt 2e). Przy kryciu powinien posiadać rodowód psa z wbitymi aktualnymi uprawnieniami hodowlanymi.
Właściciel suki na krycie powinien udać się z oryginałem rodowodu z wbitymi uprawnieniami oraz po kryciu powinien uzyskać od właściciela reproduktora potwierdzenie krycia na Karcie Krycia (Regulamin Hodowli Psów Rasowych pkt. VI § 16 ppkt 2e).
O urodzeniu się szczeniąt powinien zawiadomić Oddział (Kierownika Sekcji) do dwóch tygodni od dnia urodzenia szczeniąt.

- Prosimy o uaktualnianie stanu posiadanych psów w hodowli.

* * *

Komunikat dotyczący kontroli hodowli oraz przeglądów miotów.

Zarząd Oddziału wprowadza z dniem 1 kwietnia 2015 r. wewnętrzny druk -"Karta wizytacji hodowli psów", który ma być wypełniany przy każdym przeglądzie miotu (nie trzeba jej wypełniać, jeśli jednocześnie jest przeprowadzana kontrola hodowli) i złożony w biurze Oddziału.
Ma on na celu zorientowanie się w warunkach, jakie panują w hodowli, szczególnie w hodowlach posiadających większą ilość psów.
Jednocześnie przypominamy - przeglądy miotów mają być przeprowadzane tylko w hodowlach, tzn. miejscu urodzenia i odchowania szczeniąt.

* * *

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Kwalifikacja do hodowli psów/suk z ciętymi uszami/ogonami - WIĘCEJ >  

* * *

STARSZE KOMUNIKATY >

 


 

Od 19 października br. Biuro Oddziału pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 16.00 wyłącznie w trybie zdalnym.

Prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub korespondencyjny.Dog Shows in Warszawa