PRZEGLĄD HODOWLANY, TESTY

Drodzy Państwo!
30 września 2023 (sobota) organizujemy przegląd hodowlany oraz testy psychiczne.

Obsada sędziowska: będzie podana w późniejszym terminie

Testy - sędzia: Waldemar Federak
Pozorant: Marcin Luciak

Miejsce: Klub Wiejski WILCZENIEC, Kościelna Droga 10, 05-092 Łomianki

Po zamknięciu zgłoszeń biuro Oddziału skontaktuje się bezpośrednio ze wszystkimi właścicielami psów, zgłoszonych na przegląd/testy, z informacją o godzinie. Prosimy o przybycie z niewielkim wyprzedzeniem.

Ostateczny termin zgłoszeń: 24 września 2023

Prosimy o wypełnienie i przesłanie FORMULARZA (plik PDF) drogą mailową na adres: warszawa@zkwp.pl - w temacie: przegląd hodowlany.

Plik zgłoszenia PDF jest dostępny TUTAJ >, jest edytowalny, po jego pobraniu i zapisaniu na dysk komputera, można go wypełnić w wyznaczonych polach, zapisać, a następnie wysłać jako załącznik.
Koszt przeglądu hodowlanego: 700 zł (rasy polskie: 350 zł).
Koszt testów- 80 zł.
Ocena wartości hodowlanej ON+ testy 100 zł.

Przypominamy, że właściciel na przegląd musi wziąć ze sobą (oprócz psa) oryginał rodowodu, książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem na wściekliznę, potwierdzenie dokonania przelewu za przegląd oraz ewentualne zaświadczenia/certyfikaty w rasach, w których są one niezbędnym elementem do zakwalifikowania do hodowli.

UWAGA PIKNIK!
W tym samym dniu planowane jest kolejne spotkanie członków oddziału ma pikniku. Więcej informacji podamy wkrótce.




Szanowni Państwo!

Związek Kynologiczny Oddział Warszawa oraz grupa inicjatywna miłośników rasy staffordshire bull terier, gorąco zapraszają na wyjątkowe kynologiczne wydarzenie!
Planujemy w dniu
7 października br. o godzinie 12.00 zorganizować „Stafford Event”.
Naszym gościem będzie brytyjski hodowca Pan Alan Hedges (Ramblix). To pierwsza taka impreza, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich członków ZKwP, miłośników tej wspaniałej rasy, sędziów oraz asystentów kynologicznych. Seminarium obejmie tematy dotyczące historii rasy, ciekawostek z nią związanych, informacje o najsłynniejszych liniach hodowlanych i najsłynniejszych przedstawicielach rasy i wiele, wiele innych. Mamy nadzieję na wspaniałą dyskusję po wykładzie.
Spotkanie odbędzie się w Ośrodku ”Dolina Słońca” 05-088 Piaski Królewskie 5 , gdzie można także zarezerwować nocleg poprzez Ewę Matczak tel. 503 818 136 lub Messenger FB.

WSTĘP WOLNY po wcześniejszym potwierdzeniu obecności drogą mailową: sbt.deklaracje@op.pl do dnia 3 października.

Serdecznie zapraszamy!
Zarząd Oddziału oraz grupa inicjatywna Anna Żero, Justyna Winnicka i Ewa Matczak

BADANIE PROFILU DNA PSA/SUKI

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:
- dla Reproduktorów
nabywających uprawnienia hodowlane od dnia 01.03.2023
- dla Suk Hodowlanych
nabywających uprawnienia hodowlane od dnia 01.07.2023

DRUKI DO POBRANIA:
1. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA (plik PDF) >
2. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA - PRZYKŁAD (plik PDF) >
3. Zlecenie badania DNA psów (plik DOC) >
- NOWY WZÓR
4. Zlecenie badania DNA psów - PRZYKŁAD (plik PDF) >
5. Instrukcja dla właściciela – Badanie Profilu DNA (plik PDF) >

INSTRUKCJA BADANIA PROFILU DNA:
1. Właściciel psa/suki pobiera i wypełnia dwa druki (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA oraz Zlecenie badania DNA psów).
2. Właściciel psa/suki opłaca badania na wskazany rachunek bankowy (patrz - Instrukcja dla właściciela)
3. Lekarz weterynarii pobiera krew, potwierdza identyfikację psa/suki na wypełnionym druku i wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie.
4. Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa/suki.
5. Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa/suki.

Na stronie Laboratorium Genetyki Molekularnej, Instytut Zootechniki – PIB znajduje się: INSTRUKCJA POBIERANIA MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO BADAŃ DNA U PSÓW - pobierz >

Dodatkowe informacje w zakresie badań genetycznych DNA >

Dla hodowców zrzeszonych w ZKwP obowiązującą kwotą za 1 próbkę jest kwota 195 zł brutto, niezależnie od ilości przesłanych próbek.
Wpłat prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego:
44 1020 2892 0000 5802 0760 3683

* * *



RANKING WYSTAWOWY 2023 - regulamin (DOC) >

* * *

RANKING WYSTAWOWY 2022 - WYNIKI >

* * *



KURS ASYSTENCKI

organizowany przez Związek Kynologiczny w Polsce oddział Warszawa
Serdecznie zapraszamy członków Związku Kynologicznego w Polsce na rozpoczynający się 18 października 2022 roku Kurs Asystencki.
Planowany termin zakończenia kursu to 14 lutego 2023 (termin zakończenia kursu może ulec zmianie).
Będziemy spotykać się co tydzień we wtorki o godzinie 18:00
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa (Sala konferencyjna S304, III piętro, skrzydło S).

HARMONOGRAM WYKŁADÓW (PDF) >

EGZAMINY (PDF) >

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu (DOC) >

Informacja o dotychczasowych osiągnięciach (DOC) >


Koszt udziału w kursie dla członków naszego oddziału wynosi 250 zł, dla pozostałych członków ZKwP 500 zł.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres warszawa@zkwp.pl z informacją, którą specjalnością jesteście Państwo zainteresowani.
Szczegółowy harmonogram zajęć podamy w późniejszym terminie.
Osoby, które spełnią wymogi Regulaminu Sędziów i Asystentów Kynologicznych, będą mogły przystąpić do egzaminu asystenckiego.

Zapraszamy!

Klauzula informacyjna RODO >

* * *


Uprzejmie informujemy, że książka „100 lat kynologii w wolnej Polsce” jest już dostępna w biurze oddziału w cenie 100 zł.

* * *



* * *

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniu 25 lipca 2020 r. podjął uchwałę wprowadzającą obowiązek znakowania mikroczipem elektronicznym wszystkich szczeniąt urodzonych w hodowlach ZKwP, zachowując oznakowanie tatuażem jako dodatkową opcję; w rodowodach wpisywany będzie numer identyfikacyjny mikroczipa. Odpowiednia zmiana w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych weszła w życie od dnia 01.01.2021 r.

* * *

ZGŁOSZENIE NA PRZEGLĄD HODOWLANY

Zgłaszając psa/sukę na przegląd hodowlany prosimy o wypełnienie i przesłanie FORMULARZA (plik PDF) > drogą mailową na adres: warszawa@zkwp.pl - w temacie: przegląd hodowlany.

Plik PDF jest edytowalny, po jego pobraniu i zapisaniu na dysk komputera, można go wypełnić w wyznaczonych polach, zapisać, a następnie wysłać jako załącznik.

* * *

Drodzy Członkowie oddziału warszawskiego!

Z uwagi na czas pandemii w Polsce, co w znacznym stopniu ograniczyło możliwość organizacji i brania udziału w wystawach, Komisja ds. Rankingu wystawowego oddziału warszawskiego uprzejmie informuje, że nie będzie organizowała rankingu w naszym oddziale za rok 2020.

Jednocześnie członkowie Komisji Rankingowej życzą Państwu Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i wielu sukcesów w nadchodzącym 2021 roku.

* * *

CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl 

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej– odpłatnej (opłata wynosi 100 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).


* * *

Zarząd Zarząd Oddziału informuje, że składka członkowska na rok 2023 wynosi 100 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy jest podstawą do korzystania przez członka Związku ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestnictwa w imprezach Związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny (par. 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu ZKwP).
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:
ING Bank Śląski 14 1050 1025 1000 0023 6898 8545
- konto TYLKO do wpłat składek członkowskich.


* * *

Komunikaty Zarządu Oddziału:

W dniu 12.12.2022 Zarząd Oddziału podjął uchwałę, że wyniki badań genetycznych do metryk szczeniąt i rodowodów psów będą wpisywane wyłącznie na podstawie przedstawionych wyników badań laboratoryjnych/certyfikatów.

* * *

- W dniu 18.07.2022 r. Zarząd Oddziału podjął uchwałę, że do podań o powtórne krycie w roku lub ustaniu wieku hodowlanego – hodowca zobowiązany jest dostarczyć opinię lekarza weterynarii na temat kondycji suki.

- od 01.01.2016 r. obowiązkowe badania DNA rodziców oraz szczeniąt z przypadkowych kryć, miotów uznanych warunkowo.

- od 01.01.2016 r. zmiana Kierowników Sekcji Ras, dyżurów sekcji
   więcej >

- Zarząd Oddziału przypomina o przestrzeganiu Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Właściciel reproduktora ma obowiązek bezpośrednio po kryciu potwierdzić ten fakt na Karcie Krycia, a jej odcinek złożyć w swoim macierzystym Oddziale w ciągu 14 dni (Regulamin Hodowli Psów Rasowych pkt. VII § 17 ppkt 2e). Przy kryciu powinien posiadać rodowód psa z wbitymi aktualnymi uprawnieniami hodowlanymi.
Właściciel suki na krycie powinien udać się z oryginałem rodowodu z wbitymi uprawnieniami oraz po kryciu powinien uzyskać od właściciela reproduktora potwierdzenie krycia na Karcie Krycia (Regulamin Hodowli Psów Rasowych pkt. VI § 16 ppkt 2e).
O urodzeniu się szczeniąt powinien zawiadomić Oddział (Kierownika Sekcji) do dwóch tygodni od dnia urodzenia szczeniąt.

- Prosimy o uaktualnianie stanu posiadanych psów w hodowli.

* * *

Komunikat dotyczący kontroli hodowli oraz przeglądów miotów.

Zarząd Oddziału wprowadza z dniem 1 kwietnia 2015 r. wewnętrzny druk -"Karta wizytacji hodowli psów", który ma być wypełniany przy każdym przeglądzie miotu (nie trzeba jej wypełniać, jeśli jednocześnie jest przeprowadzana kontrola hodowli) i złożony w biurze Oddziału.
Ma on na celu zorientowanie się w warunkach, jakie panują w hodowli, szczególnie w hodowlach posiadających większą ilość psów.
Jednocześnie przypominamy - przeglądy miotów mają być przeprowadzane tylko w hodowlach, tzn. miejscu urodzenia i odchowania szczeniąt.

* * *

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Kwalifikacja do hodowli psów/suk z ciętymi uszami/ogonami - WIĘCEJ >  

* * *

STARSZE KOMUNIKATY >

 


 





tel. 22-618-25-66

tel/fax 22-618-25-70

e-mail: warszawa@zkwp.pl

e-mail: hod.warszawa@zkwp.pl
 


Od 4 kwietnia 2022 r. Biuro Oddziału jest otwarte dla interesantów od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00 - 18.30.
Przerwa w kasie w godz. 14.30-15.00

W piątek biuro pracuje  w trybie zdalnym w godz. 10.00 - 16.00
 


Konta bankowe oddziału

Konto ogólne:
74 1050 1025 1000 0023 0027 0143

Konto wyłącznie do wpłat składek członkowskich:
14 1050 1025 1000 0023 6898 8545




Dog Shows in Warszawa