Szanowni Państwo!

Zarząd warszawskiego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce gorąco zaprasza na kolejny wykład online, który odbędzie się 10 czerwca 2021 o godzinie 19.
Dr Katarzyna Fiszdon poprowadzi wykład pod tytułem „Badania genetyczne psów”.

Warunkiem uczestnictwa dla członków oddziału jest opłacona składka członkowska za rok 2021, zaś dla członków innych oddziałów ZKwP wniesienie opłaty w wysokości 50 PLN.
Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia i opłaty należy przesyłać do 8 czerwca na adres: wykladywarszawa@zkwp.pl, z zaznaczeniem w temacie: wykład Katarzyny Fiszdon

* * *

Drodzy Państwo,

dnia 12 czerwca 2021 (sobota) organizujemy kolejny przegląd hodowlany oraz testy psychiczne.

Miejsce: Ptak Warsaw EXPO, Nadarzyn, wjazd W1, teren trawiasty obok hali D

Obsada sędziowska:
Waldemar Federak – owczarki niemieckie
Ewa Stolarska – grupa I, V, IX (wybrane rasy), X
Joanna Szczepańska-Korpetta – grupa II, III, VIII, IX(wybrane rasy)
Andrzej Stępiński – grupa VI i VII

Testy psychiczne:
sędzia: Waldemar Federak
pozorant: Marcin Luciak

Po zamknięciu zgłoszeń biuro Oddziału skontaktuje się bezpośrednio ze wszystkimi właścicielami psów, zgłoszonych na przegląd/testy, z informacją o godzinie. Prosimy o przybycie z niewielkim wyprzedzeniem.

Ostateczny termin zgłoszeń: 07.06.2021 (poniedziałek)


Prosimy o wypełnienie i przesłanie FORMULARZA (plik PDF) drogą mailową na adres: warszawa@zkwp.pl - w temacie: przegląd hodowlany. Plik PDF jest umieszczony na stronie Oddziału, jest edytowalny, po jego pobraniu i zapisaniu na dysk komputera, można go wypełnić w wyznaczonych polach, zapisać, a następnie wysłać jako załącznik.

Zgłoszenie na testy: zgłoszenie drogą mailową (dane właściciela, dane psa). Koszt przeglądu hodowlanego: 580 zł (rasy polskie: 290 zł).
Testy psychiczne: 80 zł
Testy psychiczne + przegląd owczarków niemieckich: 100 zł.

Przypominamy, że właściciel na przegląd musi wziąć ze sobą (oprócz psa) oryginał rodowodu, książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem na wściekliznę, potwierdzenie dokonania przelewu za przegląd/testy oraz ewentualne zaświadczenia/certyfikaty w rasach, w których są one niezbędnym elementem do zakwalifikowania do hodowli.

W związku z epidemią i przepisami regulującymi zachowania w przestrzeni publicznej, bardzo prosimy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego dystansu oraz o posiadaniu maseczki.

* * *

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniu 25 lipca 2020 r. podjął uchwałę wprowadzającą obowiązek znakowania mikroczipem elektronicznym wszystkich szczeniąt urodzonych w hodowlach ZKwP, zachowując oznakowanie tatuażem jako dodatkową opcję; w rodowodach wpisywany będzie numer identyfikacyjny mikroczipa. Odpowiednia zmiana w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych weszła w życie od dnia 01.01.2021 r.

* * *

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 06.02.2021 r. Prezydium Zarządu Głównego podjęło uchwałę o zmianie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Oddziału w przypadkach i terminach określonych przez Statut Związku.
2. Jeśli zwołanie Walnego Zgromadzenia w terminie statutowym jest zakazane przepisami obowiązującego prawa, Zarząd Oddziału zwołuje Zgromadzenie w terminie późniejszym niż 30 dni od dnia, w którym zakaz przestał obowiązywać.

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków oddziału warszawskiego zaplanowane na 20 lutego 2021 r. zostaje odwołane.
O nowym terminie zebrania zostaną Państwo powiadomieni w oddzielnym komunikacie.

Wystawy, które zostały zaplanowane w terminie 9-11 kwietnia 2021 r. na terenie targów PTAK WARSAW-EXPO w Nadarzynie zostały odwołane przez organizatora targów.
O nowym terminie wystaw zostaną Państwo powiadomieni w oddzielnym zawiadomieniu.

Zarząd Oddziału w Warszawie
Związku Kynologicznego w Polsce

* * *

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją pandemiczną podjęliśmy decyzję o ponownym zamknięciu biura da interesantów.

Biuro oddziału będzie nadal pracowało od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 -16:00.
Wszystkie sprawy będą załatwiane zdalnie, tzn. telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie.

Dokumenty możecie Państwo przesyłać pocztą, wprowadzamy także możliwość przeprowadzenia całej procedury związanej z dokumentacją hodowlaną - mailowo.
Utworzony został dodatkowy adres mailowy:
hod.warszawa@zkwp.pl

Dokumentacja hodowlana, po wcześniejszej opłacie przelewem, będzie wysyłana w formie skanów i tą drogą hodowcy będą też mogli odsyłać wypełnione dokumenty. Prosimy o ustalanie szczegółów z pracownikami biura.

Przy kwalifikacji do hodowli prosimy o przesłanie skanu rodowodu, skanów kart ocen i ewentualnych dodatkowych wymogów, a otrzymają Państwo pismo na papierze firmowym, informujące o zakwalifikowaniu do hodowli. Wpisy w rodowodach będą uzupełniane w późniejszym terminie.

W sprawie przeglądów miotu prosimy kontaktować się z kierownikami sekcji, którzy otrzymali instrukcję i nasze upoważnienie do dostosowania formy przeglądu miotu do określonej sytuacji.

Przepraszamy za utrudnienia, ale podjęte działania wydają się nam niezbędne w obecnej sytuacji.

Zarząd Oddziału

* * *

ZGŁOSZENIE NA PRZEGLĄD HODOWLANY

Zgłaszając psa/sukę na przegląd hodowlany prosimy o wypełnienie i przesłanie FORMULARZA (plik PDF) > drogą mailową na adres: warszawa@zkwp.pl - w temacie: przegląd hodowlany.

Plik PDF jest edytowalny, po jego pobraniu i zapisaniu na dysk komputera, można go wypełnić w wyznaczonych polach, zapisać, a następnie wysłać jako załącznik.

* * *

Drodzy Członkowie oddziału warszawskiego!

Z uwagi na czas pandemii w Polsce, co w znacznym stopniu ograniczyło możliwość organizacji i brania udziału w wystawach, Komisja ds. Rankingu wystawowego oddziału warszawskiego uprzejmie informuje, że nie będzie organizowała rankingu w naszym oddziale za rok 2020.

Jednocześnie członkowie Komisji Rankingowej życzą Państwu Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i wielu sukcesów w nadchodzącym 2021 roku.

* * *

RANKING WYSTAWOWY 2019 - WYNIKI (PDF) >

* * *

CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl 

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej– odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).


* * *

Zarząd Zarząd Oddziału przypomina o uregulowaniu składki członkowskiej za 2021 r. w kwocie 70 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy jest podstawą do korzystania przez członka Związku ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestnictwa w imprezach Związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny (par. 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu ZKwP).
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:
ING Bank Śląski 14 1050 1025 1000 0023 6898 8545
- konto TYLKO do wpłat składek członkowskich.


* * *

Komunikaty Zarządu Oddziału:
- od 01.01.2016 r. obowiązkowe badania DNA rodziców oraz szczeniąt z przypadkowych kryć, miotów uznanych warunkowo.

- od 01.01.2016 r. zmiana Kierowników Sekcji Ras, dyżurów sekcji
   więcej >

- Zarząd Oddziału przypomina o przestrzeganiu Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Właściciel reproduktora ma obowiązek bezpośrednio po kryciu potwierdzić ten fakt na Karcie Krycia, a jej odcinek złożyć w swoim macierzystym Oddziale w ciągu 14 dni (Regulamin Hodowli Psów Rasowych pkt. VII § 17 ppkt 2e). Przy kryciu powinien posiadać rodowód psa z wbitymi aktualnymi uprawnieniami hodowlanymi.
Właściciel suki na krycie powinien udać się z oryginałem rodowodu z wbitymi uprawnieniami oraz po kryciu powinien uzyskać od właściciela reproduktora potwierdzenie krycia na Karcie Krycia (Regulamin Hodowli Psów Rasowych pkt. VI § 16 ppkt 2e).
O urodzeniu się szczeniąt powinien zawiadomić Oddział (Kierownika Sekcji) do dwóch tygodni od dnia urodzenia szczeniąt.

- Prosimy o uaktualnianie stanu posiadanych psów w hodowli.

* * *

Komunikat dotyczący kontroli hodowli oraz przeglądów miotów.

Zarząd Oddziału wprowadza z dniem 1 kwietnia 2015 r. wewnętrzny druk -"Karta wizytacji hodowli psów", który ma być wypełniany przy każdym przeglądzie miotu (nie trzeba jej wypełniać, jeśli jednocześnie jest przeprowadzana kontrola hodowli) i złożony w biurze Oddziału.
Ma on na celu zorientowanie się w warunkach, jakie panują w hodowli, szczególnie w hodowlach posiadających większą ilość psów.
Jednocześnie przypominamy - przeglądy miotów mają być przeprowadzane tylko w hodowlach, tzn. miejscu urodzenia i odchowania szczeniąt.

* * *

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Kwalifikacja do hodowli psów/suk z ciętymi uszami/ogonami - WIĘCEJ >  

* * *

STARSZE KOMUNIKATY >

 


 

Od 14 czerwca 2021 r. Biuro Oddziału jest otwarte dla interesantów w poniedziałki i czwartki w godz. 11.00 - 18.00, w pozostałe dni tj. wtorek, środa i piątek biuro nadal pracuje  w trybie zdalnym w godz. 10.00 - 16.00

Dog Shows in Warszawa