Uprzejmie informujemy, że od 17 stycznia 2018 r. rozpoczął się kurs asystencki.
Zajęcia będą prowadzone raz w tygodniu, w każdą środę w godz. 18.30-20.30.
Miejsce wykładów: SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny ul. Chodakowska 19/31 Warszawa (sala nr S107, I piętro, lewe skrzydło - dotyczy terminów 17.01-21.02 oraz sala nr N311, III piętro, prawe skrzydło - dotyczy terminów 28.02-16.05)
Opłaty za kurs: członkowie  O/Warszawa – 250 zł, członkowie z innych oddziałów – 350 zł.
Wpłat prosimy dokonywać na konto: ING BANK ŚLĄSKI 74 1050 1025 1000 0023 0027 0143 lub w kasie oddziału w godz. 11.00-18.30 (przerwa w kasie 14.30-15.00)

Terminy i tematy wykładów:
07.03.2018 Katarzyna Fiszdon – Grupa 5
14.03.2018 Anna Bogucka – Grupa 2 , Sekcja 1 i 2.1
21.03.2018 Viva Soleckyj-Szpunar – Grupa 2, Sekcja 2.2 i 3
28.03.2018 Jadwiga Konkiel – Grupa 7
04.04.2018 Andrzej Stępiński – Grupa 8
11.04.2018 Małgorzata Supronowicz – Fizjiologia i rozród
18.04.2018 Mirosław Redlicki –Grupa 9, Specjalność 9a
25.04.2018 Małgorzata Supronowicz – Grupa 9, Specjalność 9b
09.05.2018 Tomasz Borkowski – Grupa 10
16.05.2018 Andrzej Stępiński – etyka i technika sędziowania
23.05.2018 Katarzyna Fiszdon – Genetyka (ze szczególnym uwzględnieniem genetyki umaszczeń), cz. I
30.05.2018 Katarzyna Fiszdon – Genetyka (ze szczególnym uwzględnieniem genetyki umaszczeń),  cz. II

Wykład nt. psów myśliwskich przeprowadzi Małgorzata Nagalska, nt. specjalności użytkowych Janusz Słoniewicz.
Wykłady będę przeprowadzone w siedzibie oddziału przy ul. Lubelskiej 5/7. Terminy zostaną podane w późniejszym

* * *

Zarząd Zarząd Oddziału przypomina o uregulowaniu składki członkowskiej za 2018 r. w kwocie 70 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy jest podstawą do korzystania przez członka Związku ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestnictwa w imprezach Związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny (par. 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu ZKwP).
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:
ING Bank Śląski 14 1050 1025 1000 0023 6898 8545
- konto TYLKO do wpłat składek członkowskich.


* * *

Komunikaty Zarządu Oddziału:
- od 01.01.2016 r. obowiązkowe badania DNA rodziców oraz szczeniąt z przypadkowych kryć, miotów uznanych warunkowo.

- od 01.01.2016 r. zmiana Kierowników Sekcji Ras, dyżurów sekcji
   więcej >

- Zarząd Oddziału przypomina o przestrzeganiu Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Właściciel reproduktora ma obowiązek bezpośrednio po kryciu potwierdzić ten fakt na Karcie Krycia, a jej odcinek złożyć w swoim macierzystym Oddziale w ciągu 14 dni (Regulamin Hodowli Psów Rasowych pkt. VII § 17 ppkt 2e). Przy kryciu powinien posiadać rodowód psa z wbitymi aktualnymi uprawnieniami hodowlanymi.
Właściciel suki na krycie powinien udać się z oryginałem rodowodu z wbitymi uprawnieniami oraz po kryciu powinien uzyskać od właściciela reproduktora potwierdzenie krycia na Karcie Krycia (Regulamin Hodowli Psów Rasowych pkt. VI § 16 ppkt 2e).
O urodzeniu się szczeniąt powinien zawiadomić Oddział (Kierownika Sekcji) do dwóch tygodni od dnia urodzenia szczeniąt.

- Prosimy o uaktualnianie stanu posiadanych psów w hodowli.

* * *

Komunikat dotyczący kontroli hodowli oraz przeglądów miotów.

Zarząd Oddziału wprowadza z dniem 1 kwietnia 2015 r. wewnętrzny druk -"Karta wizytacji hodowli psów", który ma być wypełniany przy każdym przeglądzie miotu (nie trzeba jej wypełniać, jeśli jednocześnie jest przeprowadzana kontrola hodowli) i złożony w biurze Oddziału.
Ma on na celu zorientowanie się w warunkach, jakie panują w hodowli, szczególnie w hodowlach posiadających większą ilość psów.
Jednocześnie przypominamy - przeglądy miotów mają być przeprowadzane tylko w hodowlach, tzn. miejscu urodzenia i odchowania szczeniąt.

* * *

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Kwalifikacja do hodowli psów/suk z ciętymi uszami/ogonami - WIĘCEJ >  

* * *

STARSZE KOMUNIKATY >


 

Dog Shows in Warszawa